El Talleret de Creps

0

Aparcament del Port

Telèfon - 619 686 087

Facebook: https://www.facebook.com/eltalleretdecreps?fref=ts 

Mail: lauramargarits@gmail.com 

Fem creps elaborades artesanalment amb productes de qualitat tant dolces com salades