Confecció Blanca

Plaça Major, 6. 

Telèfon - 972 38 14 28