Guia pràctica dels horaris comercials

08/07/2019

Aquesta guia pràctica serveix per adaptar l'horari dels comerços a la normativa catalana.